Certifikát VdS Slovensko – sprinklerový systém

Certifikát VdS Slovensko – sprinklerový systém

VdS ( www.vds.de ) je popredná nezávislá nemecká inštitúcia zameraná na kontrolu a testovanie zariadení v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti.V priebehu 2,5 roka počas ktorých bola spoločnosť držiteľom dočasného certifikátu VdS na inštaláciu sprinklerového systému bolo nutné zasielať projektovú dokumentáciu, rešpektovať predpísané požiadavky o množstve špecifikovaných komponentov, požiadavky a vybavenie dielne či školiacu miestnosť a mnohé iné.

Po období 2,5 roka sa spoločnosť PYRONOVA s.r.o. stala držiteľom riadneho certifikátu na sprinklerový systém.

Prostredníctvom VdS certifikátu je kvalita projekcie a inštalácie garantovaná nezávislým orgánom , ktorý v prípade nespĺňania požiadaviek môže pristúpiť k odobratiu tohto certifikátu.

SK_prinkler

Next Post:
Previous Post: