PF 2017

PF 2017

Keď 31. decembra hodiny odbijú polnoc, ľudia na celom svete si pripíjajú a prajú si sťastný Nový rok.

Pre mnohých táto noc neznamená nič viac, ako len zmenu kalendára, no pre iných Nový rok symbolizuje začiatok lepších zajtrajškov, nových šancí, krajších a lepších dní… Pre nás v Pyronove je každý deň ako Nový rok. Každý jeden deň veríme, že odvádzame našu prácu najlepšie ako vieme s hodnotami, ktoré vyznávame a v kooperácii s ľuďmi, ktorým dôverujeme.

Všetkým oddaným klientom a verným zamestnancom, ktorí v práci nechávajú aj kus seba ďakujeme za spoluprácu v uplynulom roku a želáme nevyčerpateľnú studnicu síl a odvahy do roku 2017!

Ďakujeme!

Tím Pyronova

Next Post: