Pyronova a certifikácia na F – plyny

Pyronova a certifikácia na F – plyny

Vážený obchodný partner,

S radosťou Vám oznamujeme, že spoločnosti Pyronova bol uvedený do platnosti certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi a kontrolovanými látkami v stabilných protipožiarnych systémoch a hasiacich prístrojoch udeľovaný Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Platnosť certifikátu sa datuje do roku 2018.

 

Gratulujeme Tímu Pyronova!

 

certif_F-plyny

Next Post:
Previous Post: