Pyronova – súčasť Partnerského reťazca v HB Reavis

Pyronova – súčasť Partnerského reťazca v HB Reavis

Koncom mája prebehlo oficiálne spustenie partnerského reťazca HB Reavis. Pre HBR to znamená zásadnú zmenu paradigmy, keďže doteraz bol u nich zaužívaný tradičný model spolupráce, pri ktorom s dodávateľmi tvrdo, občas až bezohľadne, súperia. Pre partnerov, pre Pyronovu to znamená optimalizáciu interných procesov, ale aj stabilnú a vopred plánovanú robotu. V rámci partnerského reťazca chcú s dodávateľmi, s ktorými si vybudovali dlhodobý vzťah a dôveru prejsť na model dlhodobej a stabilnej spolupráce. Takýto model je už dlho rozšírený napríklad v automobilovom priemysle.

V rámci spustenia bolo podpísané memorandum o spolupráci s partnerskými firmami Apiagra, Domotherm a Pyronova. Súčasne boli partnerom  predstavené 2 pilotné projekty – Aupark Hradec Králové a Twin City Tower.

Podpísaniu memoranda a spusteniu pilotných projektov predchádzal skoro rok úsilia. HBR naformulovalo prísne pravidlá spolupráce a výber partnerov. Obsahom memoranda je popis fungovania hlavných pilierov Partnerského reťazca HBR, ktoré sú nasledovné:

  • Zapojenie partnerov do projektu už v Scheme design fáze
  • Pripomienkovanie projektovej dokumentácie partnermi vo všetkých fázach projektovania
  • Zapojenie partnerov do procesu 3D Modelovania/BIM
  • Užšia spolupráca s partnermi vo fázach príprava stavby a výstavba
  • Spolupráca na vytvorení spoločných cross-profesných a logistkých štandardov
  • Cenotvorba, kontroling a vyhodnotenie prínosov partnerského reťazca

Spolu by tieto opatrenia mali umožniť zefektívnenie spolupráce HBR a Partnerov, s cieľom zvýšiť kvalitu a znížiť čas a náklady realizácie.

Čo je partnerský reťazec?

Partnerský reťazec je forma spolupráce, pri ktorej sa firmy v dodávateľskom reťazci nevnímajú ako samostatní hráči, ktorí medzi sebou súperia, ale ako spoluhráči ktorí pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa. Teda sa snažia čo najlepšie zefektívniť spoluprácu medzi sebou a tak vytvoriť spoločnú konkurenčnú výhodu.

Next Post:
Previous Post: