Road Show HYTRANS FIRE SYSTEM 2015

Road Show HYTRANS FIRE SYSTEM 2015

ROAD SHOW je názov pre podujatie, ktoré tradične organizuje spoločnosť PYRONOVA ako autorizovaný predajca HYTRANS FIRE SYSTEM. Táto udalosť je ideálna príležitosť, kedy sa demonštruje živá ukážka funkcie systému na veľkokapacitnú prepravu vody, ktorý je možné využiť pri zdolávaní požiarov či likvidácii následkov povodní.

Tohto roku organizujeme ROAD SHOW v 2 termínoch, na 2 miestach:

01/07/2015 Areál Club Vila 23, Ilfov Rumunsko.

07/07/2015 Areál MOL  – Százhalombatta, Mol Dunai Finomító Maďarsko.

Medzi pozvanými sú štátni zástupcovia okresných a krajských úradov, záchranných oddielov a partnerských firiem. Podujatie je priestor pre všetkých, ktorých systém na diaľkovú prepravu vody úprimne zaujíma, či z hľadiska funkčnosti alebo ako obchodný zámer.

Viac informácií o protipožiarnom systéme nájdete tu alebo na oficiálnej stránke spoločnosti Hytrans.

Next Post:
Previous Post: