Special authorizations
for:
  Name of the
authorized person:
  Authorization
number:
Validity:
Water-based FFFS
Design Rastislav Hvozda Pribinova 1, 903 01 Senec FFS-W-DG-001 31.12.2021
Installation Jánis Dingelis Višňová 35, 900 42 Dunajská Lužná FFS-W-PM-001 31.12.2021
Inspection and testing Peter Ďurana
Jozef Karácsony
Radoslav Kamzík
Patrik Snopko
Vladimír Cifra
Ján Obecajčík
Andrej Provazník
Andrej Rezbárik
Igor Ančo
Tomáš Doboš
Michal Domsi
Miroslav Hajaš
Tibor Kosztanko
Ľudovít Vlček
Vladimír Hrnko
Robert-Mihai Iancsok
Erik Chmela
Čaka 21, 935 68 Čaka
Nová Ves 30, 929 01 Dunajská Streda
Jána Švermu 553, 976 71 Šumiac
Zámocká 34, 976 31 Hronsek
Belinského 5, 851 01 Bratislava
Vl. Clementisa 6454/63, 917 01 Trnava
Smrdáky 129, 906 03 Smrdáky
Dedinská ulica 63, 917 05 Modranka
Ul. generála Goliana 6016/37, 917 02 Trnava
Bohdanovce nad Trnavou č.410, 919 09
Vojka nad Dunajom č. 117, 930 31
Potravinárska č. 19, 949 01 Nitra
Rajecká č. 6, 821 07, Bratislava
Lietavská č. 8, 851 06, Bratislava
Piesková 1085/38, 951 35 Veľké Zálužie
Obrancov mieru 878/24/ 962 12 Detva-Sídlisko
Dobrá Voda 36, 919 54 Dobrá Voda pri Trnave
FFS-W-ST-003
FFS-W-ST-004
FFS-W-ST-005
FFS-W-ST-006
FFS-W-ST-008
FFS-W-ST-009
FFS-W-ST-001
FFS-W-ST-010
FFS-W-ST-002
FFS-W-ST-011
FFS-W-ST-012
FFS-W-ST-013
FFS-W-ST-014
FFS-W-ST-015
FFS-W-ST-016
FFS-W-ST-017
FFS-W-ST-017
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
30.06.2021
31.12.2021
31.07.2021
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
30.04.2024
30.04.2024
30.04.2024
Foam-based FFFS
Design Rastislav Hvozda Pribinova 1, 903 01 Senec FFS-F-DG-001 31.12.2021
Installation Jánis Dingelis Višňová 35, 900 42 Dunajská Lužná FSS-G-PM-001 31.12.2021
Inspection and testing Peter Ďurana
Jozef Karácsony
Radoslav Kamzík
Vladimír Cifra
Igor Ančo
Patrik Snopko
Andrej Provazník
Tomáš Doboš
Michal Domsi
Miroslav Hajaš
Tibor Kosztanko
Ľudovít Vlček
Čaka 21, 935 68 Čaka
Nová Ves 30, 929 01 Dunajská Streda
Jána Švermu 553, 976 71 Šumiac
Belinského 5, 851 01 Bratislava
Gen. Goliána 37, 917 02 Trnava
Zámocká 151/34, 976 31, Hronsek
Smrdáky 129, 906 03 Smrdáky
Bohdanovce nad Trnavou č.410, 919 09
Vojka nad Dunajom č. 117, 930 31
Potravinárska č. 19, 949 01 Nitra
Rajecká č. 6, 821 07, Bratislava
Lietavská č. 8, 851 06, Bratislava
FFS-F-ST-002
FFS-F-ST-003
FFS-F-ST-004
FFS-F-ST-005
FFS-F-ST-007
FFS-F-ST-001
FFS-F-ST-006
FFS-F-ST-008
FFS-F-ST-009
FFS-F-ST-010
FFS-F-ST-011
FFS-F-ST-012
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.07.2021
31.12.2021
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
Gas-based FFFS
Design Rastislav Hvozda
Ján Troják
Pribinova 1, 903 01 Senec
Opoj 264, 919 32 Opoj
FSS-G-DG-001
FSS-G-DG-002
31.12.2021
31.12.2021
Installation Jánis Dingelis Višňová 35, 900 42 Dunajská Lužná FFS-F-PM-001 31.12.2021
Inspection and testing Jozef Karácsony
Radoslav Kamzík
Vladimír Cifra
Nová Ves 30, 99 01 Dunajská Streda
Jána Švermu 553, 976 71 Šumiac
Belinského 5, 851 01 Bratislava
FSS-G-ST-001
FSS-G-ST-002
FSS-G-ST-003
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
F - gases Inspection of gas leaks in the systems
Evaluation of gases
Installation of systems
Maintenance and service
Jozef Karácsony
Vladimír Cifra
FO/180/2015
FO/181/2015
31.01.2020
31.01.2020