OOP vystavené na:  Meno oprávnenej osoby  Číslo oprávnenia Platnosť
VODNÉ SHZ
ProjektovanieIng. Rastislav HvozdaPribinova 1, 903 01 SenecFFS-W-DG-00131.12.2021
InštalácieJánis DingelisVišňová 35, 900 42 Dunajská LužnáFFS-W-PM-001
31.12.2021

Opravy a kontroly
Peter Ďurana
Jozef Karácsony
Ing. Radoslav Kamzík
Patrik Snopko
Vladimír Cifra
Ján Obecajčík
Andrej Provazník
Andrej Rezbárik
Igor Ančo
Ing. Tomáš Doboš
Ing. Michal Domsi
Miroslav Hajaš
Tibor Kosztanko
Ľudovít Vlček
Čaka 21, 935 68 Čaka
Nová Ves 30, 929 01 Dunajská Streda
Jána Švermu 553, 976 71 Šumiac
Zámocká 34, 976 31 Hronsek
Belinského 5, 851 01 Bratislava
Vl. Clementisa 6454/63, 917 01 Trnava
Smrdáky 129, 906 03 Smrdáky
Dedinská ulica 63, 917 05 Modranka
Ul. generála Goliana 6016/37, 917 02 Trnava
Bohdanovce nad Trnavou č.410, 919 09
Vojka nad Dunajom č. 117, 930 31
Potravinárska č. 19, 949 01 Nitra
Rajecká č. 6, 821 07, Bratislava
Lietavská č. 8, 851 06, Bratislava
FFS-W-ST-003
FFS-W-ST-004
FFS-W-ST-005
FFS-W-ST-006
FFS-W-ST-008
FFS-W-ST-009
FFS-W-ST-001
FFS-W-ST-010
FFS-W-ST-002
FFS-W-ST-011
FFS-W-ST-012
FFS-W-ST-013
FFS-W-ST-014
FFS-W-ST-015
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
30.06.2021
31.12.2021
31.07.2021
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
PENOVÉ SHZ
ProjektovanieIng. Rastislav HvozdaPribinova 1, 903 01 SenecFFS-F-DG-00131.12.2021
InštalácieJánis DingelisVišňová 35, 900 42 Dunajská Lužná FFS-F-PM-00131.12.2021
Opravy a kontrolyPeter Ďurana
Jozef Karácsony
Ing. Radoslav Kamzík
Vladimír Cifra
Igor Ančo
Patrik Snopko
Andrej Provazník
Ing. Tomáš Doboš
Ing. Michal Domsi
Miroslav Hajaš
Tibor Kosztanko
Ľudovít Vlček
Čaka 21, 935 68 Čaka
Nová Ves 30, 929 01 Dunajská Streda
Jána Švermu 553, 976 71 Šumiac
Belinského 5, 851 01 Bratislava
Gen. Goliána 37, 917 02 Trnava
Zámocká 151/34, 976 31, Hronsek
Smrdáky 129, 906 03 Smrdáky
Bohdanovce nad Trnavou č.410, 919 09
Vojka nad Dunajom č. 117, 930 31
Potravinárska č. 19, 949 01 Nitra
Rajecká č. 6, 821 07, Bratislava
Lietavská č. 8, 851 06, Bratislava
FFS-F-ST-002
FFS-F-ST-003
FFS-F-ST-004
FFS-F-ST-005
FFS-F-ST-007
FFS-F-ST-001
FFS-F-ST-006
FFS-F-ST-008
FFS-F-ST-009
FFS-F-ST-010
FFS-F-ST-011
FFS-F-ST-012
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.07.2021
31.12.2021
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022
PLYNOVÉ SHZ
ProjektovanieIng.Rastislav Hvozda
Ing. Ján Troják
Pribinova 1, 903 01 Senec
Opoj 264, 919 32 Opoj
FSS-G-DG-001
FSS-G-DG-002
31.12.2021
31.12.2021
InštalovanieJánis DingelisVišňová 35, 900 42 Dunajská Lužná FSS-G-PM-00131.12.2021
Opravy a kontrolyJozef Karácsony
Ing. Radoslav Kamzík
Vladimír Cifra
Nová Ves 30, 99 01 Dunajská Streda
Jána Švermu 553, 976 71 Šumiac
Belinského 5, 851 01 Bratislava
FSS-G-ST-001
FSS-G-ST-002
FSS-G-ST-003
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
F - plynyKontrola úniku plynov zo systémov
Zhodnotenie plynov
Inštalácia systémov
Údržba a servis
Patrik Snopko
Jozef Karácsony
Vladimír Cifra
FO/178/2015
FO/180/2015
FO/181/2015
15.03.2018
15.03.2018
15.03.2018