Veľkokapacitná doprava vody pre zdolávanie požiarov a likvidáciu následkov povodní

Veľkokapacitná doprava vody pre zdolávanie požiarov a likvidáciu následkov povodní

Ako už pri zdolávaní požiarov, obzvlášť pri rozsiahlych býva, rovnako tak pri povodniach, je prioritná potrebou zasahujúcich jednotiek integrovaného záchranného systému čerpať veľké množstvo vody. Dodávka vody do miesta požiariska, alebo naopak rýchle odčerpávanie enormných objemov vody zo zaplavených oblastí, má rôzne možnosti technického zabezpečenia a realizácie. Dá sa však všeobecne povedať, že kľúčovým faktorom je vždy čas, nezanedbateľným parametrom potom aj množstvo nasadenej techniky, počet ľudí a celkovo logistika. Uvedené veľmi efektívnym spôsobom rieši systém pre diaľkovú dopravu vody Hytrans Fire Systems ( www.hytransfiresystem.com )

Základná koncepcia zariadenia
Zariadenie Hytrans Fire System sa skladá z pohonnej a čerpacej jednotky, hadíc a navíjacej jednotky pre spätný zber hadíc.

Pohonná a čerpacia jednotka
Systém čerpadla sa skladá z prenosného plávajúceho ponorného čerpadla, ktoré je hydraulickými hadicami s dĺžkou až 60 m napojené na pohonnú jednotku. Tá je tvorená dieselovým motorom, ktorý poháňa hydraulické čerpadlo. Otáčky motora sú prenášané na hydraulické čerpadlo a otáčky sú úmerné výkonu plávajúceho čerpadlá. Výnimočnosť tohto zariadenia spočíva predovšetkým v možnosti čerpania vody z hĺbky až 60 m, ľahká manipulácia, rýchla príprava zásahu, ľahké a rýchle zbalenie hadíc po zásahu, prístup aj do ťažkého terénu, možnosť manipulácie s celým zariadením vrtuľníkom, apod… Výkony čerpadlá sú od typu HS 60 s 1.000 l / min pri 11 bar, po typ HS1200 s 30.000 l / min pri 12 bar. Jednoduchým prepojením štandardného čerpadla za povodňové čerpadlo možno získať z kombinácie s pohonnou jednotkou HS 60 výkon až 20.000 l / min, resp. 3 povodňových čerpadiel napojených na jednu pohonnú jednotku HS 150 výkon 50.000 l / min!
Dostupnosťou k vodnému zdroju, výkony, režimy použitia a modulárnosťou sa odlišuje od štandardnej požiarnej cisterny alebo ponorného čerpadla, ktoré musia byť umiestnené v tesnej blízkosti vodného zdroja. Ďalšou významnou výhodou čerpadla je aj schopnosť čerpať slanú vodu, chemicky znečistenú vodu, kal, nečistoty a fungovať v plytkej vode bez rizika zlyhania čerpadla z dôvodu kavitácie. K úspešnosti systému výrazne prispieva skutočnosť, že čerpadlo je špeciálne navrhnuté pre diaľkový systém dopravy vody s mimoriadne plochou krivkou.

Vodné čerpadlá, ktoré sú poháňané hydromotorom, sú konštruované tak, aby ich bolo možné ľahko dopraviť k vodnému zdroju. Sú vybavené plavákom a neobsahujú sacie potrubie alebo savice. Odpadá tak problém prípravy zásahu, zavodnenia sacieho potrubia, apod… Čerpadlá pre diaľkovú dopravu vody sa vyrábajú v dvoch prevedeniach:

  1. Prvý typ čerpadla je HFS3000 s obežným kolesom “štandard” a”high flow”, ktoré sa môžu podľa potreby nasadenia počas asi 20 min vymeniť.
  2. Druhý typ čerpadla je HFS Super high flow ktoré sa používa  v najvýkonnejších pohonných čerpacích jednotkách  ako zásobovací predstupeň pre posilňovacie čerpadlo zdvíhajúce tlak vody na asi 12 bar. Hmotnosť čerpadiel je asi 115 kg a sú prispôsobené pre manipuláciu iba 2 osobami.

Hadica
Aby bolo možné ľahko prekonať veľké vzdialenosti k vodnému zdroju, je potrebné používať hadicu s väčším priemerom než obvykle, najmä z dôvodov zníženia strát trením. Pre tento systém sú typické hadice o priemere od 6 “(152 mm) až do 12″ (308 mm). Hadice boli vyvinuté na základe dlhoročného testovania. Vyznačujú sa predovšetkým nízkou hmotnosťou. Ich vysoká pružnosť uľahčuje manipuláciu pri ich ukladaní, mimoriadne malé predĺženie (1,5%) bráni preťahovanie hadíc spôsobené ich používaním pri vysokých tlakoch, a bráni tak ľahšie vzniku oblúkov, ktoré by inak blokovali dopravu. Hadice majú vyššiu odolnosť voči ozónu a menší polomer ohybu. Všetky hadice sú opatrené pomocnými rukávcami pre vykonanie rýchlej opravy pri poškodení hadice, takže to neobmedzí nasadenie zariadenia spojené s inak nutnou výmenou hadice. Hadice sú vzájomne pospájané pomocou spojok Storz (do priemeru 204 mm), alebo Multilug (do priemeru 308 mm). Hadice sú potom v celej dĺžke uložené v hadicovom kontajnera vo forme tzv. Harmoniky, takže sú tak pripravené k okamžitému rozvinutiu. to sa vykonáva priamo z auta rýchlosťou až 40 km / hod a okrem vodiča v podstate nepotrebuje ďalšie personál.

Hadice sú vybavené prevliekajúcimi goliermi alebo pásovými záplatami, ktoré slúžia na rýchlu opravu prípadne vzniknuté netesnosti. Pri vzniku defektu tak nie je potrebné hadicu meniť a oprava je hotová behom minúty. Hadicové kontajnery sú schopné, podľa typu a podľa druhu hadice, pojať rádovo od 1000 m do 6000 m hadíc. Konštrukciou hadicových kontajnerov je tiež možnosť pokladať hadice v jeden okamih v jednom až troch vedeniach.

Navíjacie jednotka HRU
Pretože zariadenie používa väčšie priemery hadíc, a hoci sú vyrobené s minimalizáciou ich hmotnosti, manipulácia s nimi po skončení zásahu by nebola jednoduchá. Preto je pre spätné uloženie hadíc do kontajnera použité špeciálne patentované zariadenie HRU (Hose Recovery Unit). Ide o zariadenie, ktoré je poháňané hydraulicky, spravidla z PTO automobilu, na ktorom je hadicový kontajner HRU naložený. Pre svoju činnosť vyžaduje aj elektrickú prípojku 24 V =. Zariadenie navíja hadice v celej dĺžke a podáva ich obsluhe 2 osôb v kontajneri, ktorí hadice iba usmerňujú pri skladaní. Aktuálne prebieha vývoj plne automatické verzie vr. automatického ukladania hadíc v kontajneri. Systém automaticky rozozná vstupujúce hadicovú spojku a cez tri optické brány postupne zabezpečí jej plynulý priechod navíjacím mechanizmom. Navinutie 1 km hadice za spolupráce 4 ľudí (vodič, 2 pracovníci v kontajneri a 1 pracovník rozpojujúci spojky hadíc pre vypustenie vody a následné ich spojenie) tak trvá približne 20-30 min. Hadice sú pri navíjaní zvonku čistené kefou a pre uskladnenie v kontajneri nevyžadujú žiadnu ďalšiu údržbu. Výnimkou môže byť prípad čerpanie morskej alebo znečistenej vody. V takom prípade je vhodné hadice prepláchnuť.

Povodňové čerpadlo a povodňový modul
Špeciálnym príslušenstvom pre odčerpávanie vody po povodniach je povodňovej čerpadlo, ktoré je poháňané jednotkou HS60 a dosahuje výkon 20.000 l / min, alebo tiež povodňový modul, skladajúci sa z 3 povodňových čerpadiel, poháňaných jednotkou HS150, a dosahujúci výkon 50.000 l / min. Obe zariadenia používajú špeciálny typ ľahkých PVC hadíc spojovaných páskovými spojkami. Nasadenie a príprava zásahu je teda veľmi rýchla.

Primiešavanie penotvorného koncentrátu
Významným parametrom, zvlášť pre petrochemický priemysel, je potom možnosť vybavenia čerpacích jednotiek primiešavačom zariadením HFS Powerfoam o vysokej presnosti a plynulou reguláciou nastavenia primiešavacieho pomeru. Možno tak do prúdu vody prímesov penotvorného koncentrátu v 1% až 3% (event. Až 6%) pomeru, po prírastku 0,1%. Vzhľadom k tomu, že primiešavania sa nevykonávajú bežným zmiešavačom, nedochádza k úbytku tlaku trením. Ďalšou výhodou je, že zariadenie možno prevádzkovať pre čerpanie penotvorného koncentrátu aj bez dodávky do prúdu vody, takže uvedené možno využiť na prečerpávanie penotvorného koncentrátu, rovnako ako k tréningu obsluhy.

Porovnaní s konvenčnými riešením
Požiare
Zdolávanie väčších požiarov, kde je nedostatok vody, alebo je zdroj vody ďaleko, je konvenčné riešené nasadením väčšieho množstva zásahových vozidiel CAS a ďalšieho množstva vozov, ktoré kyvadlovým spôsobom zaisťujú dodávku vody od vodného zdroja k miestu zásahu. To so sebou prináša vysoké nároky na logistiku, počet ľudí a techniky. Typickým príkladom môžu byť lesné požiare, požiare ťažko dostupných miest ako môžu byť hrady a zámky, petrochemický priemysel, energetický priemysel, a pod… Pre jednoduchý prípad požiaru, povedzme 4 zasahujúcich CAS, kedy každá pracuje na výkon čerpadla iba 1.500 l / min, bude potrebné dodávať najdlhšie do 5 min od začatia zásahu vodu rýchlosťou 6.000 l / min pre doplňovanie ich nádrží na požiarnu vodu. Ak by bol vodný zdroj vzdialený treba len 4 km a pre kyvadlovú dopravu by boli použité cisterny o objeme 8.000 l, boli by pre plynulosť zásahu potreba v ideálnom prípade 4, prakticky však skoro dvojnásobok. S rastúcou vzdialenosťou medzi požiarom a vodným zdrojom však nároky na množstvo techniky pre kyvadlovú dopravu výrazne pribúda. Otázkou zostáva aj samotná dostupnosť vodného zdroja pre samotné nasatie vody. Nasadenie HFS teda zabezpečuje nahradenie veľkého množstva materiálnych a ľudských zdrojov, ale aj plynulú a spoľahlivú dodávku potrebného množstva vody na veľkú vzdialenosť. Tá môže byť, podľa podmienok terénu a prevýšenie medzi vodnou hladinou a pohonnou jednotkou, v poriadku aj niekoľkých kilometrov.
Povodne
Rovnakým zariadením (HS60 alebo HS150), ktoré je použité pre diaľkovú dopravu vody, možno poháňať povodňovej čerpadlo alebo povodňový modul. Všetky časti zariadenia sú konštruované a modulárne vyrobená tak, že na prepravu kompletné zostavy stačí iba jeden automobil a prípravu zariadenia k činnosti zvládnu bez problémov len 2 ľudí bez akejkoľvek ďalšej techniky (ďalších prepravných áut, žeriavov a pod.).
Toto je oproti povodňovým vysokokapacitným čerpacím zariadením, rozšírených najmä v ČR, obrovská výhoda. Samozrejme opäť aj tu odpadajú problémy so zavodňovaním savíc, kavitáciou, ktoré je bežné u konkurenčných systémov.
Základné zoznámenie s možnosťami týchto zariadení, ich nespornými výhodami a unikátnymi parametrami, otvoria nový pohľad na možnosti zdolávania požiarov a zásobovania vodou formou diaľkovej dopravy vody.

Next Post:
Previous Post: