Gwarancja jakości: VdS

Gwarancja jakości: VdS

Firma PYRONOVA stara się o zapewnienie najwyższej jakości usług w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym podjęcie decyzji o poddaniu się certyfikacji przez organ VdS nie było łatwe. Certyfikat VdS jest na rynku gwarancją najwyższej jakości, będąc zatem rękojmią najwyższego poziomu bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Jesteśmy dumni z faktu że nasza firma zatrudnia tak wielu zdolnych pracowników, którzy swoimi doświadczeniami i wiedzą specjalistyczną wspomogli poces certyfikacji. Jednakże co to jest Vds? I dlaczego jest tak ciężko otrzymać ten certyfikat?

Co to jest VdS?
Skontrolowane, zatwierdzone, bezpieczne
VdS to niezależny organ kontrolny , który od dziesięcioleci gwarantuje pewność i zaufanie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Rozwija innowacyjne i zaawansowane koncepcje na potrzeby znaczących zakładów przemysłowych czołowych producentów. Usługi kontroli, certyfikacja, najnowocześniejsze laboratoria, rozległe spektrum szkoleń i publikacji pozwalają VdS w idealny sposób na oferowanie unikatowego i najwyższej jakości spektrum usług, stawiając nieustannie nowe wymagania bezpieczeństwa na rynku międzynarodowym.
Certyfikat VdS cieszy się doskonałą opinią wśród producentów, usługodawców oraz użytkowników. Tworzy zaufanie i daje gwarancje, że komponenty urządzeń, systemy i usługi spełniają najwyższe standardy, osiągnięte w czasie testów.
Zakres usług
Zakresy certyfikacji VdS:
– wyroby (komponenty, urządzenia, systemy)
– instalacje i firmy specjalistyczne
– firmy dostawcze
– specjaliści w zakresie kontroli (rewizji) instalacji elektrycznych
– system zarządzania jakością wg normy ISO 9001
– bezpieczeństwo i zdrowie w pracy oraz zarządzanie systemami zabezpieczającymi wg BS OMSAS 18001
– nowe koncepcje ochrony z wykorzystaniem urządzeń gaśniczych

Certyfikacja
VdS kieruje się specjalistycznymi recenzjami niezależnej instytucji. O niezależności świadczy liczba akredytacji, przy tym jest to dowód najwyższego zaufania i unikatowych kwalifikacji usług VdS. Oprócz tego mamy tu do czynienia ze stale rosnącym trendem wśród użytkowników, którzy ciągle coraz częściej preferują wyroby i usługi gwarantujące optymalną jakość z punktu widzenia bezpieczeństwa. Właśnie tego typu poczucie daje użytkownikom znak certyfikacji VdS.
Podstawą całego procesu zatwierdzania VdS są skoordynowane specyfikacje instalacji urządzenia przeciwpożarowo technicznego (UPT) oraz systemów zabezpieczających z Comité Européen des Assurances.

Certyfikat końcowy można przyznać następującym typom urządzeń gaśniczych:

• spinklerowe systemy przeciwpożarowe
• wodne systemy gaśnicze
• pianowe systemy gaśnicze
• systemy identyfikacji obecności iskier oraz ich separacji i gaszenia
• systemy gaśnicze na bazie CO2 (nisko- i wysokociśnieniowe)
• gazowe systemy gaśnicze (wykorzystujące nieskroplone gazy obojętne oraz węglowodory zmodyfikowane halogenem)
• systemy ochrony urządzeń elektrycznych i zespołów elektronicznych (CO2 pod ciśnieniem, nieskroplone gazy obojętne, węglowodory zmodyfikowane halogenem)
• specjalne systemy gaśnicze (np. systemy ochrony kuchni, sprzęt redukujący tlen)
• systemy gaśnicze wykorzystujące rozpylanie na drobne krople (nisko- i wysokociśnieniowe)

Firmie Pyronova przyznano Certyfikat VdS na system sprinklerowy oraz system zalewania. Począwszy od roku bieżącego tymczasowe certyfikaty na system sprinklerowy i system zalewania przyznano również firmie Pyronova Rumunia, która przez okres 2,5 lat będzie musiała spełniać surowe wymogi certyfikatu tymczasowego. W trakcie tego okresu na firmie spoczywa obowiązek przesyłania szczegółowej dokumentacji projektowej oraz respektowania ustalonych wymagań, mających związek z certyfikatem.
Naszym celem jest bycie firmą świadczącą usługi najwyższej jakości. Zagwarantowanie naszym klientom poczucia pewności i bezpieczeństwa, oferowanie im praktycznych rozwiązań starając się przy tym o zwiększanie liczby zadowolonych klientów oraz niezawodne sieci zapewniające nam dobrej jakości procesy i usługi. Wszystkie te reguły są zawarte w certyfikatach VdS.

Previous Post: