Profil společnosti

PYRONOVA vznikla v roce 1992 jako odborná společnost se zaměřením na požární ochranu. Cílem společnosti je efektivní řešení protipožární bezpečnosti objektů, ochrany majetku, životů a zdraví osob, při zohlednění specifických požadavků uživatele, možných rizikových faktorů a zachování vysokých nároků na kvalitu. V současnosti PYRONOVA patří mezi lídry v oblasti řešení a realizace protipožární bezpečnosti na Slovenském trhu, s rychlou expanzí v zahraničí.

Základní filozofií společnosti PYRONOVA je poskytovat našim zákazníkům komplexní řešení v oblasti protipožární ochrany, t. z. vypracování projektové dokumentace, dodávka, realizace, údržba a následný záruční a pozáruční servis zařízení protipožární ochrany. Důležitým prvkem pro zajištění vysoké kvality je kontinuální a objektivní kontrola poskytovaných produktů a služeb.

Na základě dlouholetých zkušeností našich odborníků zajišťujeme projekční, realizační, servisní a obchodní činnost v oblasti komplexního posouzení a řešení požární bezpečnosti staveb a technologických zařízení.