Historia
1992 založenie PYRONOVA, s.r.o.
1993 spoločnosť sa stáva hlavným importérom hasiacich prístrojov FLN Neuruppin pre Slovensko
1996 získanie akreditácie Ministerstva vnútra SR na vykonávanie odbornej prípravy kontrolórov a opravárov hasiacich prístrojov
1997 získanie ocenenia ZLATÉ FIRECO 1997 za výrobky hadicový navijak NOHA a hasiaci prístroj CO2 KS 5 BG FLN Neuruppin
2000 stabilné hasiace zariadenia sa stávajú hlavným zameraním spoločnosti
2001 získanie ocenenia ZLATÉ FIRECO 2001 za hasiaci prístroj S 9 TANDEM
2002 získanie certifikátu systému kvality STN ISO 9001 : 2000
stý zamestnanec
2005 predaný stotisíci hasiaci prístroj
2006 expanzia na zahraničné trhy, založenie dcérskych spoločností v tuzemsku a v zahraničí:
PYROFAB s.r.o., Brzotín, Slovakia,
PYRONOVA IS s.r.o., Brno, Czech Republic,
PYRONOVA IS ROMANIA, s.r.l., Cluj-Napoca, Romania.
2007 založenie ďalších dcérskych spoločností na Ukrajine a v Bulharsku:
PYRONOVA IS UKRAINA TOV, Zhitomir, Ukraina,
PYRONOVA IS BULGARIA Ltd., Sofia, Bulharsko.
2009 získanie licencie na všetky viazané činnosti týkajúce sa uvádzania požiarnotechnických zariadení na území Ukrajiny
2010 založenie dcérskej spoločnosti PYRONOVA Hungaria Kft, Budapest, Maďarsko
získanie certifikátu systému environmentálneho manažmentu ISO 14001 : 2004
získanie certifikátu systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001 : 2008
získanie potvrdenia od NBÚ o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa
2011 založenie dcérskej spoločnosti PYRONOVA IS Polska, sp. z o.o., Radzymin, Poľsko
získanie certifikátu AQAP 2110 : 2009 systému manažérstva kvality podľa požiadaviek NATO
miliónty meter potrubia
desiata strojovňa zrealizovaná na kľúč
2012 tristotisíci namontovaný sprinkler
predaný stopäťdesiattisíci hasiaci prístroj
získanie VdS certifikátu