Ochrana proti výbuchu v priemysle

Ochrana proti výbuchu v priemysle

Od 1.1.2018 je spoločnosť Pyronova s.r.o. partnerom spoločnosti Fike pre Slovenskú republiku, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko a Bulharsko.

Spoločnosť Fike je jedným z celosvetových lídrov v oblasti riešení ochrany proti výbuchu v priemysle:

Naša spoločnosť zabezpečuje návrh a realizáciu nových technických riešení a rovnako aj pravidelnú údržbu a náhradné diely pre existujúce inštalácie ochranných systémov Fike.

Súčasťou nášho tímu sa stali aj dvaja certifikovaní servisní technici na Fike systémy a Fike produktový manažér.

V blízkej dobe prinesieme viac informácií o jednotlivých riešeniach protivýbuchovej ochrany.

Next Post: