Pierwsza firma pomyślnie ukończyła DNV GL audyt certyfikacyjny zgodnie z nowymi normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Pierwsza firma pomyślnie ukończyła DNV GL audyt certyfikacyjny zgodnie z nowymi normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

W dniach 7-8.12.2015 r. słowacki oddział firmy DNV GL Bussiness Assurance przeprowadził audyt certyfikacyjny w słowackiej spółce PYRONOVA, s.r.o., w myśl zrewidowanych w 2015 r. norm. Audyt potwierdził zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007. W ten sposób spółka PYRONOVA, s.r.o. stała się pierwszą w Słowacji firmą certyfikowaną zgodnie ze zrewidowanymi normami przez prestiżową holenderską instytucję RvA (uwaga – DNV GL jako pierwsza jednostka certyfikująca zyskała uprawnienia do re-akredytacji od holenderskiej instytucji RvA).

 

Spółka PYRONOVA, s.r.o. to działająca w Słowacji specjalistyczna firma z 23-letnią tradycją, koncentrująca się na rozwiązywaniu zagadnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów, ochrony majątku, życia i zdrowia osób, z uwzględnieniem specyficznych wymagań użytkownika, ewentualnych czynników ryzyka i dotrzymaniem wysokich wymogów dotyczących jakości. W chwili obecnej PYRONOVA należy do grona liderów w dziedzinie rozwiązywania i realizacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego na rynku słowackim, szybko ekspandując za granicę.

 

Swoją pozycję lidera na rynku spółka potwierdziła pierwszeństwem przy spełnieniu wymagań podanych powyżej norm.  Spółka udokumentowała swoją umiejętność zarządzania ryzykami i szansami z potencjalnym wpływem na realizację celów i zadowolenie klienta, zdolnością zrozumienia czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz oczekiwań i wyobrażeń zainteresowanych stron.

 

Certyfikacja systemów menadżerskich stanowi realizację podstawowej strategii spółki i integralną część zabezpieczenia kompleksowej jakości usług na rzecz klienta.

Next Post: