Lokální pěnové hašení

R 102 Ansul

Je to speciálně vyvinutý systém hašení, určený pro velkokuchyně a jeho účinnost je založena na chemické reakci hasiva s tukem. Hasivo ANSULEX se přivádí k ohništi kuchyňského požáru, který většinou způsobuje hořící tuk. Pěnový koberec, který vzniká při reakci hasiva a hořícího tuku, zabrání přístupu vzduchu, sníží teplotu tuku a zabrání opětovnému vznícení.

Hasivo ANSULEX je umístěno v tlakové láhvi v blízkosti chráněného kuchyňského zařízení a za pomoci hnacího plynu (N2) se v případě vzniku požáru distribuuje do ohniska požáru.