TĚŽKÁ, STŘEDNÍ a LEHKÁ PĚNA

Pěnové stabilní hasicí zařízení (PSHZ) se používají na ochranu prostorů a technologií, v nichž se nacházejí, skladují, resp. používají hořlavé kapaliny nebo plasty. Takové provozy jsou např.. sklady chemických látek, nádrže hořlavých kapalin, přečerpávací stanice, letištní hangáry, spalovny komunálního odpadu a pod. . Kromě toho se hasicí zařízení používají také v kombinaci se sprinklerovým nebo práškovým hasicím zařízením.

Pro ochranu různých provozů a technologií se podle potřeby využívá hasicí pěna různého stupně napěnění, tj.. těžká, střední nebo lehká pěna.

Pěnutvorný koncentrát se přivádí ze zásobníku do přiměšovače, kde se směšuje s vodou a potrubím se dopravuje k hlavicím (tryskám), pěnovým generátorem, resp. k monitorům pěny, které uhasí vzniklý požár a následně brání i opětovnému vzplanutí hořlavé kapaliny. Takto vytvořená vrstva hasicí pěny uhasí vzniklý požár a následně brání opětovnému vznícení hořlavé kapaliny.

Rozprašovací hlavice se používají na ochranu heliportů a letištních hangárů. Konstrukčně jsou zabudovány do podlahy, odkud se pod tlakem hasicí látky vysouvají nad povrch a vytvářejí tak pěnovou pokrývku i pod přistávajícím vrtulníkem nebo pod křídly odstaveného letadla. K hašení pěnou se používají i dálkově ovládané pěnové monitory, pomocí kterých se hasicí látka usměrňuje na ohnisko požáru.