Plynové SHZ jsou vhodné k hašení prostorů, ve kterých jsou citlivé technologie nebo zařízení vysoké hodnoty, jako např.. telekomunikační ústředny, počítačové serverovny, místnosti pro elektronické řídicí systémy, vojenské objekty a pod.

Plynové SHZ z naší nabídky jsou vybaveny v současnosti nejlepšími řídícími ventily na trhu, které jsou legendárně známé svou spolehlivostí a bezpečností. Řídicí ventily od společnosti LPG jsou díky jejich unikátní konstrukci a použité technologii typu “iFlow” v současnosti nejbezpečnějšími na trhu. Jsou vybaveny speciálními prvky, které zabraňují náhodnému a nežádoucímu úniku hasícího média z tlakové nádoby. A to i při provozních tlacích 300 barů zajišťují při vyprazdňování tlakové nádoby nebo celé baterie tlakových nádob plynulý průtok a konstantní tlak 60 barů.

Tlakové nádoby jsou vyráběny v souladu s nařízením Evropského společenství TPED (Transportable Pressure Equipment Directive), čímž je zaručena maximální bezpečnost při provozování i při manipulaci.

Přírodní plyny – Argón (IG-01), Argonit (IG-55), Dusík (IG-100), Inergén (IG-541), Oxid uhličitý (CO2)
Běžně se vyskytují v atmosféře, jsou bezbarvé, elektricky nevodivé, bez chuti a zápachu. Jejich hasící účinek je založen na snížení koncentrace kyslíku v chráněném prostoru pod hodnotu (méně než 15%), která již neumožňuje hoření. Mají všestranné použití pro různé druhy rizik.

Chemické plyny – NOVEC 1230 (FK-5-1-12), FM200 (HFC 227ea), NAF S 125 (HFC 125), FE-13 (HFC 23)
Použití chemických plynů, ve srovnání s přírodními, představuje menší prostorové nároky pro strojní zařízení. Při použití správné hasicí koncentrace není ohrožena ani bezpečnost ani zdraví osob, přítomných v chráněném prostoru.

Novec je chemický hasící plyn nejnovější generace. V předepsané koncentraci je bezpečný pro lidský organismus a přijatelný pro životní prostředí. Je nevodivý, rychle odbouratelný v atmosféře a má nízký potenciál globálního oteplování. To dělá z Novec-u tzv.. “Nejzelenější” náhradu za dosud používané halonové hasicí plyny a jejich náhrady.