SPRINKLER

Sprinklerová stabilní hasicí zařízení (SHZ) je takové samočinné hasicí zařízení, které je aktivováno teplotou. Otevřením tepelné pojistky sprinklerové hlavice totiž nastane pokles tlaku v rozvodném potrubí, což způsobí následné otevření řídícího ventilu a samotné spuštění sprinklerového hasicího zařízení. Po otevření sprinklerové hlavice dochází k výstřiku vody ve formě sprchového proudu, přičemž se otevřou pouze ty sprinklery, které jsou nad ohništěm požáru nebo v jeho bezprostřední blízkosti, tedy jejichž funkčnost je nezbytná k zajištění hašení.

Základní typy sprinklerového SHZ:

  • “mokrý” systém, který je nejvíce rozšířený a používaný na jištění temperovaných nebo vytápěných objektů – různé průmyslové objekty, sklady, nákupní centra, kancelářské prostory – jednoduše všude tam, kde chráněné prostory nejsou ohroženy mrazem;
  • “suchý” systém, který se instaluje do prostor netemperovaných skladů, nakládacích ramp, hromadných garáží a do všech prostor, ve kterých může teplota okolí klesnout pod bod mrazu. U tohoto systému jsou potrubní rozvody od řídicího ventilu k sprinklerovým hlavicím, na rozdíl od mokrého systému, naplněné stlačeným vzduchem.