Hasicí zařízení na vodní mlhu pomocí speciálních trysek vytváří mikroskopické kapičky, které rychle odebírají velké množství energie z hoření, čímž se rapidně snižuje úroveň tepelného vyzařování. Voda se při odebírání tepla přeměňuje na páru rychlostí exploze, přičemž 1680 – krát zvětšuje svůj objem a takto ze svého okolí vytlačuje vzduch. Hlavní hasicí efekt je ochlazení, vedlejší efekt je vytlačení kyslíku přeměnou skupenství vody. Vodní mlha není náročná na potřebu hasebního média (vody), ani na dimenze instalovaných potrubních rozvodů.

Hasicí zařízení na vodní mlhu se – díky své velmi vysoké efektivitě využívání hasicí látky – s oblibou aplikují na ochranu tunelů, stanic podchodů, muzeí a archivů, ale také k ochraně lodí, motorových prostor, turbín a strojoven, dopravníkových pásů a kabelových kanálů, dále na ochranu počítačových a datových sálů, serveroven a elektronických zařízení.

Předním výrobcem a klíčovým partnerem PYRONOVY v protipožárních systémech na bázi vysokotlaké mlhy je firma Fogtec, se kterou spolupracujeme v České Republice, Slovenské Republice, Polsku a Rumunsku.

Ve spolupráci s firmou Fogtec nabízíme komplexní služby, a to návrh, instalaci a údržbu protipožárních systémů.