Jedná se o unikátní kontejnerový systém na čerpání velkého množství vody z velkých hloubek a na velké vzdálenosti. Lze čerpat vodu z hloubky až 50 m a dopravovat ji až do vzdálenosti několika set metrů či několik kilometrů. Dopravované množství vody je 3000 l / min až 24.000 l / min, ve speciální konfiguraci až 50.000 l / min.

Základním principem je dieselovým motorem poháněné hydraulické čerpadlo, které prostřednictvím hydraulických hadic zajišťuje pohon čerpadla k čerpání vody. Unikátnost spočívá i v tom, že bez omezení lze čerpat vodu i pokud je čerpadlo ve vodě jen zčásti – režim kavitace. Zařízení je plně automaticky řízené a vyžaduje jen minimální nároky na zásah obsluhy. Stejně příprava zařízení k nasazení a celé hadicové dopravní trasy je záležitostí několik desítek minut. Opětovné sbalení hadic je provedeno pomocí zvláštní navíjecí jednotky rychlostí asi 4 km / hod a vyžaduje jen minimální nárok na obsluhu.

Nasazení tohoto zařízení je vhodné pro zásobování požární vodou při rozsáhlých požárech, lesních požárech, odčerpávání vody po povodních, zajištění dodávky pitné vody do humanitárních táborů a pod.

Hlavní výhody:

  • Rychlost přípravy zásahu a jeho ukončení
  • Velké množství dopravované vody a dopravní vzdálenost
  • Minimální nároky na obsluhu a techniku ​​ve srovnání s tradičními způsoby
  • Systém s kontejnery nepotřebuje žádnou jinou techniku ​​pro manipulaci a přípravu zařízení
  • Kontejnery jsou přizpůsobeny i pro přepravu vrtulníkem