Je technologie, pomocí které se udržuje koncentrace kyslíku v chráněném prostoru na požadované úrovni tak, že proces hoření již nemůže probíhat. Množství kyslíku v chráněném prostoru se reguluje generováním a zavedením dusíku. Dusík je přirozenou součástí vzduchu a pro tento účel se získává jednoduchým způsobem, rozkladem vzduchu. Směs kyslíku a dusíku v požadované koncentraci je pro lidský organismus netoxická a neškodná. Využití systému OxyReduct přichází v úvahu všude tam, kde by k požáru vůbec nemělo dojít (telekomunikační zařízení, datová centra), resp. v objektech, ve kterých jsou uchovávány nenahraditelné hodnoty (automatizované skladové hospodářství, muzea, archivy, depozitáře).

Hlavné výhody systému:

  • požár vůbec nemůže vzniknout
  • systém využívá výhradně vzduch
  • koncentrace kyslíku ve vzduchu je pro člověka bezpečná
  • při použití v potravinářských skladech snížený obsah kyslíku prodlužuje životnost potravin
  • není nutná výměna hasicího plynu
  • není nutné provádět pravidelné zkoušky tlakových nádob