Perimetrie – hlídání obvodových hranic zájmového objektu

Fiber Optic Perimeter

Tento systém využívá běžný vnější optický kabel, který je uložen asi 30 cm v zemi. Je možný i přechod zem / plot / zeď. Optické vlákno může být až několik desítek km dlouhé a je virtuálně rozděleno na maximálně 4000 zón. V každé zóně je možné parametrizovat nežádoucí průnik a vyvolat samostatný poplach. Vlákno nepotřebuje po celé své délce elektrické napájení a nevyzařuje elektromagnetickou energii. Vzhledem k principu detekce je systém velmi odolný vůči falešným nebo planým poplachům jakož i vůči vlivům povětrnostních podmínek (mlha, déšť, sníh, vítr) a nezáleží na způsobu pohybu narušitele – chůze, běh, plazení, pohyb vozidla … Každé narušení se přenáší do virtuální mapy.

Systém detekuje široký rozsah aktivit, jako jsou např.. kopání a ražení tunelů, střelba, ale i pohyb letadel ve vzduchu. Flexibilita systému dovoluje spolupracovat se zákazníky tak, aby byl vytvořen důmyslný systém zabezpečení s ohledem na různé typy podnětů, využitím “inteligentních zón”.

Systém je vhodný nejen pro ochranu perimetru zájmových objektů pro nejvyšší rizika, ale i např.na ochranu produktovodů.

Perimetrický systém na báze laserového radaru

Area Laser Sensor (ALS)

ALS obsahuje dva otočné laserové detektory (LRF) v jednom pouzdře. Systém vysílá krátké infračervené laserové pulsy s periodou cca 6000 pulzů / sec. Odražené pulzy jsou detekovány v ALS a vytváří se virtuální mapa chráněné oblasti. Poloměr chráněné oblasti je od 30 do 300 metrů. Při instalaci se ALS “učí” a ukládá do paměti polohu stávajících objektů (budova, atd..), kterou přenese do virtuální mapy. Systém je schopný komunikovat ve standartním rozhraní a prostřednictvím WEB-u přenést poplach např.. až do smartphonu bezpečnostního ředitele objektu.