Jest to unikalny system kontenerowy do pompowania dużych ilości wody z dużych głębokości i na duże odległości. Woda możne być czerpana z głębokości do 50 m, a transportowana na odległość kilkuset metrów lub kilku kilometrów. Dostarczana ilość wody wynosi  od 3000 l / min do 24000 l / min, w specjalnej konfiguracji do 50000 l / min.

Podstawową zasadą jest silnik  diesla napędzający pompy hydrauliczne, które umożliwiają pompowanie wody za pomocą wężów hydraulicznych. Wyjątkowość polega na tym, że bez ograniczeń można czerpać wodę, nawet wtedy, gdy pompa znajduje się tylko częściowo w wodzie – system kawitacji. Urządzenie jest w pełni automatycznie sterowane i wymaga niewielkiej interwencji operatora. Podobnie, przygotowanie urządzenia do pracy  oraz do rozmieszczenia na całym szlaku transportowym węży jest kwestią kilkudziesięciu minut. Ponowne zwinięcie węży odbywa się za pomocą specjalnego urządzenia o prędkości zwijania około 4 km/godzinę i wymaga niewielkiego zaangażowania w obsługę.

Wdrożenie tego urządzenia nadaje się do zaopatrzenia w wodę przeciwpożarową przy dużych pożarach, pożarach lasów, drenaż po powodzi, zapewnienia zaopatrzenia w wodę pitną do obozów humanitarnych itp.

Główne zalety:

  • Szybkość w przygotowaniu działania i w jego ukończeniu,
  • Ogromne ilości przewożonej wody i odległość transportowa,
  • Minimalne wymagania dotyczące obsługi i techniki w porównaniu do tradycyjnych metod,
  • System kontenerowy nie wymaga żadnych innych technik do obsługi i przygotowania urządzeń,
  • Kontenery nadają się do transportu helikopterem.