Jest to technologia, która utrzymuje stężenie tlenu w obszarach chronionych na odpowiednim poziomie, tak aby nie mógł powstać proces spalania . Ilość tlenu w chronionym obszarze jest kontrolowana przez zmianę udziału procentowego tlenu i zastąpienie go azotem. Azot jest naturalnym składnikiem powietrza i w tym celu jest pozyskiwany w prosty sposób, poprzez rozdzielanie powietrza. Mieszanina tlenu i azotu w odpowiednim stężeniu jest nietoksyczna i nieszkodliwa dla ludzi. System OxyReduct ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie w ogóle nie może dojść do pożaru (urządzenia telekomunikacyjne, centra danych) lub w obiektach, w których są przechowywane przedmioty bezcenne (zautomatyzowane magazyny, muzea, archiwa, depozyty).

Główne zalety systemu:

  • pożar nigdy nie może powstać
  • system wykorzystuje wyłącznie powietrze
  • stężenie tlenu w powietrzu jest bezpieczne dla ludzi
  • jego stosowanie w magazynach żywnościowych, obniża stężenia tlenu w powietrzu przedłuża żywotność żywności
  • nie ma potrzeby wymiany gazu gaśniczego
  • nie ma potrzeby przeprowadzenia regularnych badań zbiorników ciśnieniowych