Perymetria – ochrona granic zewnętrznych danego obiektu

Kable Światłowodowe

System ten korzysta ze zewnętrznego kabla światłowodowego, który jest umieszczony na głębokości ok. 30 cm w ziemi. Możliwe jest również przejście ziemia / ogrodzenie / mur. Światłowód może mieć długość do kilkudziesięciu kilometrów, jest wirtualnie podzielony na więcej niż 4000 linii. W każdej z nich może być parametryzowane niepożądane przeniknięcie, które powoduje uruchominie oddzielnego alarmu. Światłowód nie wymaga zasilania elektrycznego na całej jego długości oraz nie emituje energii elektrycznej. Ze względu na sposób wykrywania, system jest bardzo odporny na fałszywe lub nieprawdziwe alarmy, a także na warunki atmosferyczne (mgła, deszcz, śnieg, wiatr) oraz nie jest wrażliwy na ruch intruza – chodzenie, bieganie, czołganie się, ruch pojazdu … Każde zakłócenie zostaje naniesione na wirtualną mapę.

System wykrywa szeroki zakres działań, takich jak: kopanie i tunelowanie, strzelanie, jak również ruch samolotów w powietrzu. Elastyczność systemu umożliwia pracę z klientami, poprzez rozbudowany system zabezpieczeń reagujący na różnego rodzaju bodźce za pomocą „inteligentnych stref“.

System nadaje się nie tylko do ochrony obwodowej obiektów najwyższego ryzyka, ale również np. do ochrony rurociągów.

System ochrony obszaru oparty na radarze laserowym

Laserowy czujnik obszaru – Area Laser Sensor (ALS)

ALS posiada dwa obrotowe czujniki laserowe (LRF) w jednej obudowie. System wysyła krótkie impulsy podczerwieni lasera, około 6000 impulsów / sek. Odbite impulsy są wykrywane w ALS i tworzą wirtualną mapę obszaru chronionego. Zasięg obszaru chronionego wynosi 30-300 m. Podczas instalacji ALS „uczy się“ i przechowuje lokalizację istniejących obiektów (budynków, itp.), które przenosi na wirtualną mapę. System jest w stanie komunikować się za pośrednictwem standardowego interfejsu i internetu np. przekazuje alarm do smartfonu dyrektora zabezpieczającego obiekt.