Urządzenie gaśnicze do podawania mgły wodnej za pomocą specjalnych dysz wytwarza mikroskopijne kropelki, które szybko absorbują duże ilości energii ze spalania, a tym samym zmniejszają poziom promieniowania cieplnego. Woda przy odprowadzeniu ciepła przekształca się w parę z prędkością eksplozji i 1680 – razy zwiększa swoją objętość, a tym samym wypiera powietrze z otoczenia. Głównym efektem gaszącym jest ochłodzenie, skutkiem ubocznym jest wyparcie tlenu poprzez zmianę stanu skupienia wody. Mgła wodna nie potrzebuje dużo media gaśniczego (wody) oraz nie jest wymagająca, co do wymiarów zainstalowanych rurociągów.

Urządzenie gaśnicze na mgłę wodną – ze względu na bardzo wysoką efektywność wykorzystania środka gaśniczego – chętnie jest stosowane do ochrony tuneli, stacji metra, muzeów i archiwów, ale także do ochrony statków, silników, turbin i maszynowni, przenośników taśmowych i kanałów kablowych, ponadto do ochrony sal komputerowych, serwerowni i urządzeń elektronicznych.

Głównym producentem i najważniejszym partnerem PYRONOVY w systemach przeciwpożarowych na bazie mgły wysokociśnieniowej jest firma Fogtec, z którą współpracujemy w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Polsce i Rumunii.

We współpracy z firmą Fogtec oferujemy kompleksowe usługi: projektowanie, instalację i konserwację systemów ochrony przeciwpożarowej.