Piana ciężka, średnia i lekka

Pianowe systemy gaśnicze używane są do ochrony pomieszczeń i technologii, w których są przechowywane lub stosowane płyny łatwopalne lub tworzywa sztuczne. Takimi pomieszczeniami są na przykład: zakłady i magazyny substancji chemicznych, zbiorniki substancji łatwopalnych, przepompownie, hangary lotnicze, spalarnie odpadów komunalnych itp. Ponadto, pianowe systemy gaśnicze są również stosowane w połączeniu z tryskaczowym lub sproszkowanym urządzeniem gaśniczym.

W celu ochrony różnych pomieszczeń i technologii, w zależności od potrzeb, stosowane są piany o różnym stopniu pienienia, tj. ciężka, średnia lub lekka.

Koncentrat pianotwórczy jest doprowadzany ze zbiornika do mieszalnika, gdzie jest mieszany z wodą i transportowany rurociągami do głowic (natryskowych), generatora pianowego lub do odpowiedniego urządzenia pianowego, który wytwarza pianę. W ten sposób powstaje warstwa piany gaśniczej, która gasi pożar, a następnie zapobiega ponownemu zapłonowi cieczy palnych.

Głowice natryskowe są używane do ochrony lądowisk dla śmigłowców i hangarów lotniczych. Konstrukcja jest wbudowana w podłogę, w której pod ciśnieniem środek gaśniczy jest wyrzucany na powierzchnię, tworząc pokrywę wodną na lądowisku helikoptera lub samolotu. Do gaszenia pożarów pianą, używa się również zdalnie sterowane działka (monitory) pianowe, za pomocą których środek gaśniczy kierowany jest do źródła pożaru.