Miejscowe gaszenie pianowe

R 102 Ansul

Jest to specjalnie opracowany system gaśniczy, przeznaczony do kuchni przemysłowych, którego skuteczność opiera się na reakcji środka gaśniczego z tłuszczem. Środek gaśniczy ANSULEX jest kierowany do kuchennego ogniska pożaru, co powoduje spalanie tłuszczu. Pianowa pokrywa, która powstaje w wyniku reakcji środka gaśniczego i płonącego tłuszczu, uniemożliwia dostęp powietrza, obniża temperaturę tłuszczu oraz zapobiega ponownemu zapłonowi.

Środek gaśniczy ANSULEX znajduje się w butli w pobliżu chronionych urządzeń kuchennych i chroni przy pomocy gazu (N2), który w przypadku wybuchu pożaru jest kierowany do ogniska ognia.