TRYSKACZ

Stałe tryskaczowe urządzenie gaśnicze (SHZ) jest urządzeniem automatycznym, aktywowanym przez temperaturę. Po otwarciu głowicy tryskacza dochodzi do obniżenia ciśnienia w rurociągu rozprowadzającym, co powoduje otwarcie zaworu sterującego i automatyczne uruchomienie stałego tryskaczowego urządzenia gaśniczego. Po otwarciu głowicy tryskacza dochodzi do wypływu wody w formie strumienia prysznicowego, ale tylko tych głowic tryskacza, które znajdują się nad pożarem lub w jego sąsiedztwie, a ich zastosowanie jest konieczne do gaszenia.

Podstawowe typy tryskaczy SHZ:

  • system „mokry“, który jest najpopularniejszy i używany do zabezpieczenia klimatyzowanych lub ogrzewanych obiektów – różne obiekty przemysłowe, magazyny, centra handlowe, biura, wszędzie tam, gdzie zabezpieczone pomieszczenia nie są narażone na mróz.
  • system „suchy“, który jest instalowany w nieogrzewanych pomieszczeniach magazynów,  ramp załadunkowych, garażach oraz wszystkich innych pomieszczeniach, w których temperatura może spaść poniżej zera. W tym systemie rurociąg w odróżnieniu od systemu mokrego jest wypełniony sprężonym powietrzem.