Lokálne penové hasenie

 

R 102 Ansul

Je to špeciálne vyvinutý systém hasenia, určený pre veľkokuchyne a jeho účinnosť je založená na chemickej reakcii hasiva s tukom. Hasivo ANSULEX sa privádza k ohnisku kuchynského požiaru, ktorý väčšinou spôsobuje horiaci tuk. Penový koberec, ktorý vzniká pri reakcii hasiva a horiaceho tuku, zabráni prístupu vzduchu, zníži teplotu tuku a zabráni opätovnému vznieteniu.

Hasivo ANSULEX je umiestnené v tlakovej fľaši v blízkosti chráneného kuchynského zariadenia a za pomoci hnacieho plynu (N2) sa v prípade vzniku požiaru distribuuje do ohniska požiaru.