ŤAŽKÁ, STREDNÁ a ĽAHKÁ PENA

Penové stabilné hasiace zariadenia (PSHZ) sa používajú na ochranu priestorov a technológií, v ktorých sa nachádzajú, skladujú, resp. používajú horľavé kvapaliny alebo plasty. Takéto prevádzky sú napr. sklady chemických látok, nádrže horľavých kvapalín, prečerpávacie stanice, letištné hangáre, spaľovne komunálneho odpadu a pod. Okrem toho sa penové hasiace zariadenia používajú aj v kombinácii so sprinklerovým alebo práškovým hasiacim zariadením.

Na ochranu rôznych prevádzok a technológií sa podľa potreby využíva hasiaca pena rôzneho stupňa napenenia, tj. ťažká, stredná alebo ľahká pena.

Penotvorný koncentrát sa privádza zo zásobníka do primiešavača, kde sa zmiešava s vodou a potrubím sa dopravuje k hlaviciam (tryskám), penovým generátorom, resp. k monitorom peny, ktoré uhasí vzniknutý požiar a následne bráni aj opätovném vzplanutiu horľavej kvapaliny. Takto vytvorená vrstva hasiacej peny uhasí vzniknutý požiar a následne bráni opätovnému vznieteniu horľavej kvapaliny.

Rozprašovacie hlavice sa používajú na ochranu heliportov a letištných hangárov. Konštrukčne sú zabudované do podlahy, odkiaľ sa pod tlakom hasiacej látky vysúvajú nad povrch a vytvárajú tak ponovú pokrývku aj pod pristávajúcim pristávajúcim vrtulníkom alebo pod krídlami odstaveného lietadla. Na hasenie penou sa používajú aj diaľkovo ovládané penové monitory, pomocou ktorých sa hasiaca látka usmerňuje na ohnisko požiaru.