Plynové SHZ sú vhodné na hasenie priestorov, v ktorých sú citlivé technológie alebo zariadenia vysokej hodnoty, ako napr. telekomunikačné ústredne, počítačové serverovne, miestnosti pre elektronické riadiace systémy, vojenské objekty a pod.

Plynové SHZ z našej ponuky sú vybavené v súčasnosti najlepšími riadiacimi ventilmi na trhu, ktoré sú známe svojou spoľahlivosťou a bezpečnosťou. Riadiace ventily sú vďaka ich unikátnej konštrukcii a použitej technológii v súčasnosti najbezpečnejšími na trhu. Sú vybavené špeciálnymi prvkami, ktoré zabraňujú náhodnému a neželateľnému úniku hasiaceho média z tlakovej nádoby. Aj pri prevádzkových tlakoch 300 barov zabezpečujú pri vyprázdňovaní tlakovej nádoby, alebo celej batérie tlakových nádob, plynulý prietok a konštantný tlak.

Tlakové nádoby sú vyrábané v súlade s nariadením Európskeho spoločenstva TPED (Transportable Pressure Equipment Directive), čím je zaručená maximálna bezpečnosť pri prevádzkovaní aj pri manipulácii.

Prírodné plyny – Argón (IG-01), Argonit (IG-55), Dusík (IG-100), Inergén (IG-541), Oxid uhličitý (CO2)
Bežne sa vyskytujú v atmosfére, sú bezfarebné, elektricky nevodivé, bez chuti a zápachu. Ich hasiaci účinok je založený na znížení koncentrácie kyslíka v chránenom priestore pod hodnotu (menej ako 15%), ktorá už neumožňuje horenie. Majú všestranné použitie pre rôzne druhy rizík.

Chemické plyny – NOVEC 1230 (FK-5-1-12), FM200 (HFC 227ea), NAF S 125 (HFC 125), FE-13 (HFC 23)
Použitie chemických plynov, v porovnaní s prírodnými, predstavuje menšie priestorové nároky pre strojové zariadenie. Pri použití správnej hasiacej koncentrácie nie je ohrozená ani bezpečnosť ani zdravie osôb, prítomných v chránenom priestore.

NOVEC je chemický hasiaci plyn najnovšej generácie. V predpísanej koncentrácii je bezpečný pre ľudský organizmus a prijateľný pre životné prostredie. Je nevodivý, rýchlo odbúrateľný v atmosfére a má nízky potenciál globálneho otepľovania. To robí z NOVEC-u tzv. „najzelenšiu“ náhradu za doteraz používané halónové haiace plyny a ich náhrady.