Hasiace zariadenie na vodnú hmlu vytvára pomocou špeciálnych trysiek mikroskopické kvapôčky, ktoré rýchlo odoberajú veľké množstvo energie z horenia, čím sa rapídne znižuje úroveň tepelného vyžarovania. Voda sa pri odoberaní tepla premieňa na paru rýchlosťou explózie, pričom 1680-krát zväčšuje svoj objem a takto zo svojho okolia vytláča vzduch. Hlavný hasiaci efekt je ochladenie, vedľajší efekt je vytlačenie kyslíka premenou skupenstva vody. Vodná hmla nie je náročná na potrebu hasiaceho média (vody), ani na dimenzie inštalovaných potrubných rozvodov.

Hasiace zariadenie na vodnú hmlu sa, vďaka svojej veľmi vysokej efektivite využívania hasiacej látky, s obľubou aplikuje na ochranu tunelov, staníc podchodov, múzeí a archívov, ale aj na ochranu lodí, motorových priestorov, turbín a strojovní, dopravníkových pásov a káblových kanálov, ďalej na ochranu počítačových a dátových sál, serverovní a elektronických zariadení.

Popredným výrobcom a kľúčovým partnerom PYRONOVY v protipožiarnych systémoch na báze vysokotlakovej hmly je firma Fogtec, s ktorou spolupracujeme v Českej republike, Slovenskej republike, Poľsku a Rumunsku.

V spolupráci s firmou Fogtec ponúkame komplexné služby, a to návrh, inštaláciu a údržbu protipožiarnych systémov.