Hasiaci prístroj (HP) Fire Brittania P50 je nízko údržbový a je najvyšším stupňom vývoja v oblasti hasiacich prístrojov. Tieto prístroje sú EN3 certifikované so životnosťou 20 rokov a nevyžaduje sa u nich vykonávanie žiadnych testov po dobu 10-tich rokov.

P50 sú navrhnuté tak, aby nepodliehali korózii a znížili celkovú údržbovosť, pretože vyžadujú iba jednoduchú vizuálnu kontrolu a kontrolu meradiel.

Tlaková fľaša hasiaceho prístroja pozostáva z 3 vrstiev:

  • vnútorná polyetylénová vrstva,
  • jadro z Kevlarových vlákien,
  • povrchová plastová vrstva odolná UV žiareniu.

Hlavné výhody:

  • 10 ročná záruka
  • 20 ročná životnosť
  • nepodliehajú testom na koróziu
  • nie sú potrebné skúšky úniku obsahu počas 10 rokov
  • 100% recyklovateľný