Jedná sa o unikátny kontajnerový systém na čerpanie veľkého množstva vody z veľkých hĺbok a na veľké vzdialenosti. Možno čerpať vodu z hĺbky až 50 m a dopravovať ju až do vzdialenosti niekoľko sto metrov či niekoľko kilometrov. Dopravované množstvo vody je 3000 l/min až 24.000 l/min, v špeciálnej konfigurácii až 50.000 l/min.

Základným princípom je dieselovým motorom poháňané hydraulické čerpadlo, ktoré prostredníctvom hydraulických hadíc zaisťuje pohon čerpadla na čerpanie vody. Unikátnosť spočíva i v tom, že bez obmedzenia možno čerpať vodu i pokiaľ je čerpadlo vo vode len sčasti – režim kavitácie. Zariadenie je plne automaticky riadené a vyžaduje len minimálne nároky na zásah obsluhy. Rovnako príprava zariadenia k nasadeniu a celej hadicovej dopravnej trasy je záležitosťou niekoľko desiatok minút. Opätovné zbalenie hadíc je vykonané pomocou speciálnej navíjacej jednotky rýchlosťou asi 4 km/hod a vyžaduje len minimálny nárok na obsluhu. Video

Nasadenie tohto zariadenia je vhodné na zásobovanie požiarnou vodou pri rozsiahlych požiaroch, lesných požiaroch, odčerpávaní vody po povodniach, zaistenie dodávky pitnej vody do humanitárnych táborov a pod.

Hlavné výhody:

  • rýchlosť prípravy zásahu a jeho ukončenia
  • veľké množstvo dopravovanej vody a dopravná vzdialenosť
  • minimálne nároky na obsluhu a techniku v porovnaní s tradičnými spôsobmi
  • systém v kontajnery nepotrebuje žiadnu inú techniku pre manipuláciu a prípravu zariadenia
  • kontajnery sú prispôsobené aj na prepravu vrtuľníkom

 

Viac informácií o produkte Hytrans Fire System nájdete tu