• Je technológia, pomocou ktorej sa udržuje koncentrácia kyslíka v chránenom priestore na požadovanej úrovni tak, že proces horenia už nemôže prebiehať. Množstvo kyslíka v chránenom priestore sa reguluje generovaním a zavedením dusíka. Dusík je prirodzenou súčasťou vzduchu a pre tento účel sa získava jednoduchým spôsobom, rozkladom vzduchu. Zmes kyslíka a dusíka v požadovanej koncentrácii je pre ľudský organizmus netoxická a neškodná. Využitie systému OxyReduct prichádza do úvahy všade tam, kde by k požiaru vôbec nemalo dôjsť (telekomunikačné zariadenia, dátové centrá), resp. v objektoch, v ktorých sú uchovávané nenahraditeľné hodnoty (automatizované skladové hospodárstvo, múzeá, archívy, depozitáre).

  Hlavné výhody systému:

  • požiar vôbec nemôže vzniknúť
  • systém využíva výlučne len vzduch
  • koncentrácia kyslíka vo vzduchu je pre človeka bezpečná
  • pri použití v potravinárskych skladoch znížený obsah kyslíka predlžuje životnosť potravín
  • nie je potrebná výmena hasiaceho plynu
  • nie je potrebné vykonávať pravidelné skúšky tlakových nádob