Perimetria – stráženie obvodových hraníc záujmového objektu

Fiber Optic Perimeter

Tento systém využíva bežný vonkajší optický kábel, ktorý je uložený asi 30 cm v zemi. Je možný aj prechod zem/plot/múr. Optické vlákno môže byť až niekoľko desiatok km dlhé a je virtuálne rozdelené na maximálne 4000 zón. V každej zóne je možné parametrizovať nežiadúci prienik a vyvolať samostatný poplach. Vlákno nepotrebuje po celej svojej dĺžke elektrické napájanie a nevyžaruje elektromagnetickú energiu. Vzhľadom k princípu detekcie je systém veľmi odolný voči falošným alebo planým poplachom ako aj voči vplyvom poveternostných podmienok (hmla, dážď, sneh, vietor) a nezáleží  na spôsobe pohybu narušiteľa – chôdza, beh, plazenie, pohyb vozidla … Každé narušenie sa prenáša do virtuálnej mapy.

Systém detekuje široký rozsah aktivít, ako sú napr. kopanie a razenie tunelov, strelba, ale aj pohyb lietadiel vo vzduchu. Flexibilita systému dovoľuje spolupracovať so zákazníkmi tak, aby bol vytvorený dômyselný systém zabezpečenia s ohľadom na rôzne typy podnetov, využitím „inteligentných zón“.

Systém je vhodný nielen na ochranu perimetra záujmových objektov pre najvyššie riziká, ale aj napr. na ochranu produktovodov.

Perimetrický systém na báze laserového radaru

Area Laser Sensor (ALS)

ALS obsahuje dva otočné laserové detektory (LRF) v jednom puzdre. Systém vysiela krátke infračervené laserové pulzy s periódou cca 6000 pulzov/sec. Odrazené pulzy sú detekované v ALS a vytvára sa virtuálna mapa chránenej oblasti. Polomer chránenej oblasti je od 30 do 300 metrov. Pri inštálácii sa ALS „učí“ a ukladá do pamäti polohu existujúcich objektov (budova, atď.), ktorú prenesie do virtuálnej mapy. Systém je shopný komunikovať v štandartnom rozhraní a prostredníctvom WEB-u preniesť poplach napr. až do smartfónu bezpečnostného riaditeľa objektu.