Perimetria – supravegherea limitelor externe ale unui anumit obiectiv

Perimetru fibră optică

Acest sistem utilizează un cablu optic curent, montat la aproximativ 30 cm sub pământ. Există şi posibilitatea de traversare sol/gard/perete. Fibra optică poate avea o lungime de zeci de kilometri şi este împărţită virtual la maxim 4000 de zone. În fiecare zonă există posibilitatea de parametrizare a pătrunderii neautorizate şi declanşarea alarmei independente. Pe toată lungimea sa fibra nu necesită alimentare electrică şi nu degajă energie electromagnetică. Referitor la principiul de detecţie, sistemul este foarte rezistent la alarme false ca şi la efectele condiţiilor climatice (ceaţă, ploaie, ninsoare, vânt) şi nu este dependent de modul de deplasare al perturbatorului – mers, alergare, târâre, deplasare vehicul … Fiecare perturbare este transmisă pe harta virtuală.

Sistemul detectează o gamă largă de activităţi, cum sunt de exemplu săparea şi străpungerea tunelurilor, împuşcăturile, dar şi deplasarea avioanelor în aer. Flexibilitatea sistemului permite colaborarea cu clienţii în aşa fel, încât să fie creat un sistem ingenios de securizare cu privire la diferite tipuri de cauze, prin utilizarea „zonelor inteligente“.

Sistemul este oportun nu numai pentru protejarea perimetrelor obiectivelor în cauză împotriva riscurilor majore, dar şi pentru protecţia de exemplu a conductelor pentru transportarea diferitor produse.

Sistemul perimetric pe baza radarului cu laser

Zona senzor laser – Area Laser Sensor (ALS)

ALS conţine două detectoare laser rotative (LRF) montate într-un dispozitiv. Sistemul emite impulsuri infraroşii laser scurte cu periodicitatea de cca 6000 impulsuri/sec. Impulsurile reflectate sunt detectate în ALS şi se creează o hartă virtuală a zonei protejate. Raza zonei protejate este între 30 şi 300 de metri. La instalare ALS „învaţă“ şi memorează poziţia obiectivelor existente (clădire, etc.), pe care le transferă în harta virtuală. Sistemul este capabil să comunice în interfaţa standard şi să transfere alarma prin intermediul WEB-ului de exemplu până la smartphone-ul directorului de securitate al obiectivului.