Instalaţii de stingere cu apă

SPRINKLER

Instalaţia fixă de stingere cu sprinklere este o instalaţie de stingere automată, activată de temperatură. Deschiderea siguranţei termice a capului de sprinkler va determina o scădere a presiunii în conductele de distribuţie, ceea ce provoacă deschiderea ventilului de comandă şi pornirea automată a instalaţiei de stingere cu sprinklere. După deschiderea capului de sprinkler, intervine pulverizarea apei sub formă de stropi de apă, deschizându-se doar acele sprinklere care sunt deasupra sursei de incendiu sau în imediata apropiere a acestuia, practic cele a căror funcţiune este necesară asigurării stingerii.

Tipurile de bază ale instalației de stingere cu sprinklere:

  • sistemul „umed“, care este cel mai răspândit şi folosit pentru protejarea obiectivelor încălzite – diferite clădiri industriale, depozite, centre comerciale, spaţii de birouri – acolo unde spaţiile protejate nu sunt expuse la îngheţ;
  • sistemul „uscat“, care se instalează în spaţiile depozitelor neizolate termic, rampelor de încărcare, garajelor comune şi în toate spaţiile în care temperatura poate scădea sub punctul de îngheţ. În cazul acestui sistem, conductele de distribuţie de la ventilul de comandă la capetele de sprinkler sunt , spre deosebire de sistemul umed, umplute cu aer presurizat.