SPUMĂ DE MARE, MEDIE ŞI JOASĂ ÎNFOIERE

Instalaţiile fixe de stingere cu spumă se utilizează pentru protejarea spaţiilor şi a tehnologiilor în care sunt amplasate, depozitate sau utilizate lichide inflamabile sau mase plastice. Asemenea locaţii sunt, de exemplu, depozitele de substanţe chimice, rezervoarele de lichide inflamabile, hangarele pentru avioane, incineratoarele de deşeuri, etc. Pe lângă acestea, instalaţiile de stingere cu spumă se utilizează şi în combinaţie cu instalaţii de stingere cu sprinklere sau cu praf.

Pentru protejarea diferitor locaţii şi tehnologii se utilizează, în funcţie de necesitate, spumă de stingere cu grad diferit de înfoiere, şi anume spuma de mare înfoiere, medie înfoiere sau joasă înfoiere.

Agentul spumant din recipientul de stocare, prin amestecătorul de spumă, unde se amestecă cu cantitatea necesară de apă, ajunge prin conductele de distrubuție la capetele fixe sau rotative (pulverizatoare), la generatoarele de spumă, respectiv la tunurile de spumă, care vor direcționa agentul spumant spre spațiile protejate. Cantitatea de spumă astfel creată va stinge incendiul apărut şi concomitent împiedică reapariția acestuia.

Capetele rotative de pulverizare se utilizează pentru protejarea destinațiilor de aterizare a elicopterelor şi a hangarelor din aeroporturi. Constructiv, ele sunt montate în pardosea, de unde, sub acţiunea presiunii substanţei de stingere, se ridică la suprafaţă şi creează astfel un strat de spumă, atât sub elicopterul care aterizează, cât şi sub aripile aeronavei oprite. Pentru stingerea cu spumă se folosesc şi monitoare de spumă comandate de la distanţă, cu ajutorul cărora agentul de stingere este direcţionat spre sursa incendiului.