Pyronova ako prvá spoločnosť na Slovensku úspešne absolvovala certifikačný audit podľa nových noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pyronova ako prvá spoločnosť na Slovensku úspešne absolvovala certifikačný audit podľa nových noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Slovenská pobočka DNV GL Bussiness Assurance  v dňoch 7.-8.12.2015 vykonala  prvý certifikačný audit  podľa revízie noriem 2015 v slovenskej spoločnosti PYRONOVA, s.r.o. Audit potvrdil zhodu s požiadavkami noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007. Spoločnosť PYRONOVA, s.r.o. sa tak stala prvou spoločnosťou na Slovensku certifikovanou podľa revidovaných noriem pod prestížnou holandskou akreditáciou RvA (poznámka – DNV GL ako vôbec prvá certifikačná spoločnosť získala re-akreditáciu od holandskej akreditácie RvA).

 

Spoločnosť PYRONOVA, s.r.o. je odbornou spoločnosťou s 23 ročnou tradíciou na Slovensku a jej cieľom je efektívne riešenie protipožiarnej bezpečnosti objektov, ochrany majetku, životov a zdraví osôb, pri zohľadnení špecifických požiadaviek užívateľa, možných rizikových faktorov a zachovaní vysokých nárokov na kvalitu. V súčasnosti PYRONOVA patrí medzi lídrov v oblasti riešenia a realizácie protipožiarnej bezpečnosti na Slovenskom trhu, s rýchlou expanziou v zahraničí.Svoje postavenie lídra na trhu, spoločnosť úspešne potvrdila  svojim prvenstvom v splnení požiadaviek noriem uvedených vyššie.  Spoločnosť preukázala svoju schopnosť riadiť riziká a príležitosti s potenciálnym dopadom na plnenie cieľov a spokojnosť zákazníka, schopnosť porozumieť interným a externým faktorom, vrátane očakávaní a požiadaviek zainteresovaných strán.

 

Certifikácia manažérskych systémov je naplnením  základnej stratégie spoločnosti a integrálnou súčasťou  zabezpečenia komplexnej kvality služieb zákazníkom.

Next Post:
Previous Post: