Pyronova ako první společnost certifikovaná DNV GL již podle nových norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Pyronova ako první společnost certifikovaná DNV GL již podle nových norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Slovenská pobočka DNV GL Bussiness Assurance  ve dnech 7. – 8. 12. 2015 vykonala první certifikační audit podle revizí norem 2015 ve slovenské společnosti PYRONOVA, s.r.o. Audit potvrdil shodu s požadavky norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007. Společnost PYRONOVA, s.r.o. se tak stala první společností na Slovensku, která je certifikovaná podle revidovaných norem pod prestižní holandskou akreditací RvA (poznámka – DNV GL jako vůbec první certifikační společnost získala re-akreditaci od holandské akreditace RvA).
Společnost PYRONOVA, s.r.o. je odbornou společností
s 23 letou tradicí na Slovensku a jejím cílem je efektivní řešení protipožární bezpečnosti objektů, ochrany majetku, životů a zdraví osob, při zohlednění specifických požadavků uživatelů, možných rizikových faktorů
a zachovaní vysokých nároků na kvalitu. V současnosti patří PYRONOVA mezi lídry v oblasti řešení a realizace protipožární bezpečnosti na slovenském trhu, s rychlou expanzí v zahraničí.
Svoje postavení lídra na trhu, společnost úspěšně potvrdila svým prvenstvím ve splnění požadavků norem uvedených výše.  Společnost prokázala svojí schopnost řídit rizika a příležitosti s potenciálním dopadem na plnění cílů a spokojenost zákazníka, schopnost porozumět interním a externím faktorům, včetně očekávání a požadavků zainteresovaných stran.

Certifikace manažérských systémů je naplněním základní strategie společnosti a integrální součástí zabezpečení komplexní kvality služeb zákazníkům.

Next Post:
Previous Post: