Projekce

Návrh komplexním pohledem na všechny přítomná rizika pro optimální řešení je naší silnou stránkou. Naši inženýři secialisté přezkoumají projekt, stavbu nebo technologii a identifikují rizika, připraví řešení šitá na míru tak, aby použitý produkt byl co nejefektivnějším řešením.

PYRONOVA má vybudované vlastní oddělení projekce, kde je zaměstnáno celkem 5 specializovaných projektantů, mnozí s více než 10-letou praxí. Jsou vybaveni špičkovým moderním technickým zařízením, softwary AutoCAD, SprinkCAD, s možností zobrazování výkresů ve formátu 2D + 3D, dále s programy na výpočty hydraulických kalkulací pro všechny typy hasicích látek a využívají vlastní technickou knihovnu. Nejnovějším zakoupeným softwarem na oddělení projekce je AutoSPRINK® VR – samostatný projekční systém, který využívá jedno a totéž prostředí pro tvorbu výkresů, hydraulických kalkulací nebo výkresů pro předvýrobu.

Projekční střediska jsou zřízeny v lokalitách:

  • Trnava (SK), Brno (CZ), Praha (CZ), Cluj-Napoca (RO), Bukurešť (RO), Budapešť (HU), Varšava (PL)

Projektování SHZ podle hasicího média

  • vodní (sprinkler, drenčer, vodní mlha)
  • pěnové (pěna těžká, střední, lehká)
  • plynové (inertní plyny, chemické plyny)

Návrh technického řešení dle požadavků, norem a technických předpisů

  • EN
  • NFPA (National Fire Protection Association)
  • FM Global (Factory Mutual)
  • VdS (Vertrauen durch Sicherheit)
  • CEA (Comité Européen des Assurances)
  • Atd.