Servis

Pravidelná kontrola, zkoušení a údržba jsou základními požadavky i nezbytnou činností pro zajištění funkce schopnosti všech požárně zařízení, i pro plnění požadavků pojišťovny pro podmínky pojistného krytí. Naši pracovníci servisu zajišťují 24 hodinovou službu, disponují technikou i odbornými znalostmi pro odstranění případných poruchových stavů. Spolehněte se na naše zkušenosti při zabezpečení požadavků v oblasti údržby a kontroly stabilních hasicích zařízení, hasicích přístrojů, hadicových zařízení a hydrantů.

  • NON-STOP servis stabilních hasicích zařízení
  • Pravidelná kontrola a údržba stabilních hasicích zařízení

Servisní střediska PYRONOVA jsou zřízeny v těchto lokalitách:

  • Trnava (SK), Zvolen (SK), Košice (SK), Brno (CZ), Praha (CZ), Kluž (RO), Bukurešť (RO), Budapešť (HU), Varšava (PL)

Zaškolení servisní pracovníci mají k dispozici několik servisních vozidel, jejichž součástí je i pojízdná dílna s nezbytnými druhy nářadí, potřebného na servis a opravy. Pro ohlašování případných poruch je zákazníkům k dispozici servisní “hot” linka, která je v době pracovního klidu přesměrována na příslušného službu konajícího servisního pracovníka.