Projekcia

Návrh komplexným pohľadom na všetky prítomné riziká pre optimálne riešenie je našou silnou stránkou. Naši inžinieri špecialisti preskúmajú projekt, stavbu, či technológiu, identifikujú riziká a pripravia riešenia šité na mieru tak, aby použitý produkt bol čo najefektívnejším riešením.

PYRONOVA má vybudované vlastné oddelenia projekcie, kde zamestnáva spolu 20 špecializovaných projektantov, niektorí s viac ako  20-ročnou praxou. Taktiež sme nesmierne radi, že v našom tíme máme 3 projektantov, ktorí disponujú certifikátom VdS. Oddelenia sú vybavené špičkovým moderným technickým zariadením, softvérmi AutoCAD, SprinkCAD, s možnosťou zobrazovania výkresov vo formáte 2D + 3D, ďalej s programami na výpočty hydraulických kalkulácií pre všetky typy hasiacich látok a využívajú vlastnú technickú knižnicu. Najnovším zakúpeným softvérom na oddelenie projekcie je AutoSPRINK® VR – samostatný projekčný systém, ktorý využíva jedno a to isté prostredie na tvorbu výkresov, hydraulických kalkulácií, či výkresov pre predvýrobu.

Projekčné strediská sú zriadené v lokalitách:

  • Trnava (SK), Brno (CZ), Praha (CZ), Cluj-Napoca (RO), Bukurešť (RO), Budapesť (HU), Varšava (PL)

Projektovanie SHZ podľa hasiaceho média

  • vodné (sprinkler, drenčer, vodná hmla)
  • penové (pena ťažká, stredná, ľahká)
  • plynové (inertné plyny, chemické plyny)

Návrh technického riešenia podľa požiadaviek technických noriem a predpisov

  • EN
  • NFPA (National Fire Protection Association)
  • FM Global (Factory Mutual)
  • VdS (Vertrauen durch Sicherheit)
  • CEA (Comité Européen des Assurances)
  • atď.