Servis

Pravidelná kontrola, skúšanie a údržba sú základnými požiadavkami aj nevyhnutnou činnosťou pre zabezpečenie funkcie schopnosti všetkých požiarnotechnických zariadení, aj pre plnenie požiadaviek poisťovne pre podmienky poistného krytia. Naši pracovníci servisu zabezpečujú 24 hodinovú službu, disponujú technikou aj odbornými znalosťami pre odstránenie prípadných poruchových stavov. Spoľahnite sa na naše skúsenosti pri zabezpečení požiadaviek v oblasti údržby a kontroly stabilných hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a hydrantov.

  • NON-STOP servis stabilných hasiacich zariadení
  • Pravidelná kontrola a údržba stabilných hasiacich zariadení.

      e-mail: service.sk@pyronova.com

         telefón:   +421 903 284 690

Servisné strediská PYRONOVA sú zriadené v týchto lokalitách:

  • Trnava (SK), Zvolen (SK), Brno (CZ), Praha (CZ), Cluj-Napoca (RO), Bukurešť (RO), Budapešť (HU)

Zaškolení servisní pracovníci majú k dispozícii niekoľko servisných vozidiel, súčasťou ktorých je aj pojazdná dielňa s nevyhnutnými druhmi náradia, potrebného na servis a opravy. Pre nahlasovanie prípadných porúch je zákazníkom k dispozícii servisná „ hot “ linka, ktorá je v čase pracovného pokoja presmerovaná na príslušného službukonajúceho servisného pracovníka.