Školiace stredisko

Školiace stredisko je miestnosť, ktorá slúži pre bližšie oboznámenie zamestnancov s riadiacimi stanicami pre mokrý systém, suchý systém a drenčerový (deluge) systém s primiešavaním peny.

Využitie je hlavne pre servisných technikov pre ich bežnú prácu pri kontrolách funkčnosti ako aj pre projektantov a projekt manažérov pri predstave o priestorových nárokoch ako aj činnosti riadiacich staníc. Na jednotlivých systémoch je možné realizovať prietok cez poplachový zvon, kde dochádza k zvukovej a svetelnej signalizácii a signalizácia od tlakového spínača je taktiež odosielaná na monitorovací panel, ktorý je tiež k dispozícii v školiacej miestnosti. Otvorenie riadiacich ventilov je možné pomocou testovacích potrubí jednotlivých systémov. Výtlačné potrubie z jednotlivých systémov je zaústené do rozdeľovača výtlačných potrubí a z neho vedie potrubie mimo budovu, kde je ukončené otvorenou hlavicou.

Takto je možné pri otvorení jednotlivých riadiacich staníc a správnom nastavení ventilov na rozdeľovači výtlačných potrubí vidieť v činnosti skrápanie hlavicou mimo budovu a to aj s výhľadom cez okno školiacej miestnosti.